LÉKÁRNA V TŘEBONI

Lázně Berta

Využítí dostupných přírodních zdrojů k léčení patří mezi nejstarší metody, které byly vlastní člověku ve všech etapách vývoje. Organizovaná lázeňská péče v Třeboni má svou tradici trvání více než sto let. Již v roce 1883 absolvovali první pacienti lázeňskou léčbu v Bertiných lázních, které založil a zprovoznil místní učitel a kronikář Hucek. Na břehu Zlaté stoky, s výhledem do rozsáhlých luk a lesů, postavil lázeňskou budovu a tak byl položen základ třeboňského lékařství.

Lázně Aurora

Významným bodem rozvoje třeboňského lázeňství byla výstavba sanatoria Aurora, které bylo uvedeno do provozu v roce 1975. Propojením jednotlivých částí objektu byl vytvořen celek, který splňuje podmínky pro celoroční provoz a maximální naplnění potřeb pacientů. Během roku 1983 byl k sanatoriu připojen krytý rehabilitační bazén, sauna, tělocvična a solárium. Tím byl dotvořen v Třeboni moderní lázeňský komplex, kde se denně podrobují lázeňským kůrám a různým léčebným procedurám stovky pacientů.

e-shop internet LÉKÁRNA.cz
měřiče